top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

  1. Informacje ogólne

       Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z 

       korzystaniem przez nich z usług Sklepu na stronie www.eplanery.com

  2.  Administratorem danych osobowych jest serwis ePlannery.

  3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec 

       udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z             

       odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a 

       także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4.   Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy   

       prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji 

       zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

       a.  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

       b.  poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 6.   Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 7.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu 

       obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

 8.   Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o

       ochronie danych osobowych.

 9.   Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do 

       modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.  Jeśli nie chcesz, abyśmy dalej przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem eplannery@gmail.com.

11.  Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy o Tobie, prosimy o

      skontaktowanie się z nami pod adresem eplannery@gmail.com.

12.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii

      internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O 

      wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

bottom of page